Osobní konzultace pro zákonné zástupce

Konzultace je možná vždy po předchozí mailové nebo telefonické domluvě.

Kontaktní e-mail

E-mailová adresa je ve tvaru: prijmeni@stav-ova.cz

Mgr. Jeništová Eva             

výchovná poradkyně

telefon: 595 781 531, kl.111

konzultační hodiny:  čtvrtek 7:35 – 7:55

Mgr. Břežný Radim               

školní metodik prevence

telefon:  595 781 531, kl.139

konzultační hodiny:  čtvrtek 7:15 – 7:55

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Naše škola spolupracuje s poradnou v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1

Telefon: 553 810 700, nutno se objednat

Příloha č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. / Standartní činnosti školy

I. Standardní činnosti výchovného poradce I. Poradenské činnosti: Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, základní skupinová šetření k volbě povolání,...

Rozsah poradenských služeb poskytovaných SPŠ stavební dle vyhlášky 72

§7 Škola (o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými...

Školní poradenské pracoviště na SPŠ stavební

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při zajišťování poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Program ŠPP na naší škole naplňuje zejména tyto cíle:...

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh – popis činnosti a formuláře pro vyšetření

Pedagogicko-psychologická poradna  Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol. Kontakty Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh, tel. 553 810 700, 553 810 701 e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz Žádost o vyšetření O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče...

Středisko výchovné péče Ostrava Koblov (SVP)

Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Zřizovatelem SVP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16.  Ředitelem celého zařízení je Mgr. Petr Krol. IČO: 00601969. E-mail:...

Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb Platné znění od 1. 9. 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 .: §1  Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské...