Výchovné poradenství

Osobní konzultace pro zákonné zástupce

Konzultace je možná vždy po předchozí mailové nebo telefonické domluvě.

Mgr. Jeništová Eva

výchovná poradkyně

mail: jenistova@stav-ova.cz
telefon: 595 781 531, kl.111
konzultační hodiny:  pátek 7:35 – 7:55

Mgr. Břežný Radim

školní metodik prevence

mail: brezny@stav-ova.cz
telefon:  595 781 531, kl.139
konzultační hodiny:  čtvrtek 7:15 – 7:55

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Naše škola spolupracuje s poradnou v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1
Telefon: 553 810 700, nutno se objednat

Příloha č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. / Standartní činnosti školy

I. Standardní činnosti výchovného poradce I. Poradenské činnosti: Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a...

Rozsah poradenských služeb poskytovaných SPŠ stavební dle vyhlášky 72

§7 Škola (o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný...

Školní poradenské pracoviště na SPŠ stavební

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při zajišťování poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky 27/2016...

Středisko výchovné péče Ostrava Koblov (SVP)

Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Zřizovatelem SVP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Ostrava -...