Základní čísla školy

  • 70 let
  • 20 tříd
  • 41 učitelů
  • cca 460 žáků

Technické vybavení

  • 5 počítačových učeben
  • 2 jazykové laboratoře
  • dataprojektory ve všech třídách
  • přírodovědná učebna a laboratoř
  • moderní geodetické měřící přístroje – nivelační přístroje, totální stanice, GPS