Jsme škola, která postaví základy tvé budoucnosti

Naší vizí je

 • škola s respektem k žákům i učitelům, k pravidlům i požadavkům s důzazem na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci a přístup,
 • škola, která je otevřená moderním učebním metodám a současným trendům v odborném vzdělávání,
 • škola, která propojuje výuku s praxí,
 • škola, na kterou budeš rád vzpomínat.

Profilace školy

Škola je orientována na výuku oborů, jejichž absolventi se vždy uplatní na trhu práce.

Bydlení je jednou ze základních podmínek spokojeného života, takže navrhovat, stavět a rekonstruovat se bude pořád.

Naše škola propojuje všechny profese, které jsou potřebné pro realizaci staveb.

V současné době škola poskytuje v denním studiu čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech                                   

 • stavitelství se zaměřením na pozemní stavebnictví,
 • geodézie a katastr nemovitostí s zaměřením na geodézii a geoinformatiku,
 • technické lyceum se zaměřením na architekturu.

Základní čísla

 • 72 let
 • 20 tříd
 • 46 učitelů
 • cca 510 žáků
 • více než 10 000 absolventů