Technické lyceum 

Číslo oboru: 78-42-M/01

Školní vzdělávací program
TECHNICKÉ LYCEUM A ARCHITEKTURA

 

Kreslíme, modelujeme, projektujeme, navrhujeme design domů a budou z nás architekti…

Technické lyceum je koncipováno jako obor s vyšším podílem technických a přírodovědných předmětů (obdoba přírodovědně zaměřeného gymnázia).

Zaměření výuky

Studenti si volí dle zájmu a zkušeností z 1. a 2. ročníku své další směřování:

 • umělecké zaměření – pokračování ve studiu architektury
  • zůstává předmět architektura
  • CAD systémy jsou zaměřeny na estetickou složku, rozvoj uměleckých vloh a talentu žáků – studie rodinného domu, navrhování interiéru, design, perspektiva
 • technické zaměření – studium se zabývá počítačovou podporou projektování a využitím informačních technologií a CAD systémů v různých oblastech života
  • předměty konstrukční cvičení, počítačová grafika a design
  • v aplikaci ArchiCAD se žáci seznámí se základními zásadami pro tvorbu prováděcího projektu rodinného domu
  • naučí se vytvořit 3D model, vizualizaci a animaci svého návrhu

Call For a Quote:

(346) 234-6973

Co budete umět a kam dál

Profil absolventa

 • kvalitní základy všeobecných předmětů (výuka v rozsahu gymnaziálního vzdělávání – jazyk český, anglický a německý, matematika, fyzika, chemie),
 • vzdělání v technických předmětech, což umožňuje lepší předpoklady pro vysokoškolské studium libovolných technických oborů (CAD systémy, informační technologie, stavitelství, ekonomika, deskriptiva, technické kreslení),
 • nadstandardní přípravu pro další studium architektury.

 

 

Uplatnění absolventa

 • studium technických, přírodovědných oborů a architektury na vysokých školách
  • absolvent má všeobecné návyky a dovednosti potřebné pro vysokoškolské vzdělávání
  • absolvent je nadstandardně připraven ke studiu architektury a designu
 • odborná příprava pro uplatnění na pracovních pozicích, které vyžadují:
  • práci s informačními a komunikačními technologiemi
  • řešení jednodušších programátorských úloh, tvorbu a úpravu webových stránek
  • využívání CAD systémů
  • znalost dvou cizích jazyků
  • znalosti v oblasti počítačové grafiky a grafických aplikací