Europass

je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (maturitní vysvědčení).

  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.
  • Slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině). Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.
  • Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy.
  • Využijete jej při hledání studia, práce, nebo brigády. Více na europass.cz.

Ke stažení: