Žádosti o poskytnutí údajů

Způsoby podání žádostí o poskytnutí údajů

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně:
– telefonicky
– osobně

Písemně:
– poštou
– osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu
– e-mailem na adresu: info@stav-ova.cz
– datovou schránkou: gwwf8dr
– formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

 2. Sazebník výše úhrad
  1. Černobílá A4 – jednostranná kopie 2,00 Kč
  2. Černobílá A4 – oboustranná kopie 3,00 Kč
  3. Černobílá A3 – jednostranná kopie 3,00 Kč
  4. Černobílá A3 – oboustranná kopie 4,00 Kč
  5. Barevná A4 – jednostranná kopie 3,00 Kč
  6. Barevná A4 – oboustranná kopie 6,00 Kč
  7. Barevná A3 – jednostranná kopie 6,00 Kč
  8. Barevná A3 – oboustranná kopie 12,00 Kč
  1. CD disk 5,00 Kč
  2. DVD disk 7,00 Kč
  3. obal na CD/DVD disk 4,00 Kč
  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

  2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči

  3. poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

  4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 150,- Kč za každou ukončenou hodinu.