Žádosti o poskytnutí údajů

Způsoby podání žádostí o poskytnutí údajů

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně nebo písemně.

Ústně:
– telefonicky
– osobně

Písemně:
– poštou
– osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu
– e-mailem na adresu: info@stav-ova.cz
– datovou schránkou: gwwf8dr
– formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

    Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

  2. Sazebník výše úhrad
    1. Černobílá A4 – jednostranná kopie 2,00 Kč
    2. Černobílá A4 – oboustranná kopie 3,00 Kč
    3. Černobílá A3 – jednostranná kopie 3,00 Kč
    4. Černobílá A3 – oboustranná kopie 4,00 Kč
    5. Barevná A4 – jednostranná kopie 3,00 Kč
    6. Barevná A4 – oboustranná kopie 6,00 Kč
    7. Barevná A3 – jednostranná kopie 6,00 Kč
    8. Barevná A3 – oboustranná kopie 12,00 Kč
    1. CD disk 5,00 Kč
    2. DVD disk 7,00 Kč
    3. obal na CD/DVD disk 4,00 Kč
    1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

    2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči

    3. poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

    4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 150,- Kč za každou ukončenou hodinu.