V současné chvíli nové kolegy do týmu nepotřebujeme. Vize do budoucna vyučující geodézie vyučující odborných předmětů pozemního stavitelství (CAD, konstrukční cvičení, statika)  

číst více