V současné době vyučujícího nepotřebujeme. Vize do budoucna vyučující tělesné výchovy v kombinaci s matematikou nebo informatikou (ne v kombinaci se zeměpisem, občanskou výchovou nebo pouze jednooborová kombinace tělesná výchova) vyučující geodézie vyučující odborných předmětů pozemního stavitelství (CAD, konstrukční cvičení, statika)  

číst více