V současné době vyučujícího nepotřebujeme.

Vize do budoucna

  • vyučující tělesné výchovy v kombinaci s matematikou nebo informatikou (ne v kombinaci se zeměpisem, občanskou výchovou nebo pouze jednooborová kombinace tělesná výchova)
  • vyučující geodézie
  • vyučující odborných předmětů pozemního stavitelství (CAD, konstrukční cvičení, statika)