Od roku 1951 až k dnešku

V době, kdy nejstarší univerzita ve střední Evropě slaví 600 let od svého zrodu, vznikají při Vyšší průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích první třídy se zaměřením na stavitelství pod vedením Ing. Ericha Rosche. V následujících letech se stavitelské obory rozšiřují, až se v roce 1951 osamostatňují a pod vedením Ing. Josefa Bartka vzniká v Ostravě-Přívoze Vyšší průmyslová škola stavební, jež se dokonce o rok později stává první stavební večerní školou v republice, čímž ztrácí pouhý regionální význam.

V roce svého založení měla začínající instituce 7 tříd, kde působilo 7 interních pedagogů a 13 externích odborníků různých stavebních profesí.

Do dnešních dnů počet pedagogů a pracovníků působících na této škole dosáhl téměř 270. Spočítat studenty, kteří prošli branami školy již tak jednoduché není. Jejich počet přesahuje 10 000.

Ale to se již píše zcela jiná kapitola historie školy, která již dávno opustila těsné prostory původní budovy, a využívá možnosti moderně zařízeného interiéru nové budovy v Ostravě-Zábřehu, ve kterém nechybí drahými přístroji vybavené laboratoře, odborné učebny nejen výpočetní techniky s možností připojení na internet, školní a technická knihovna i prostory pro odbornou praxi. Škola nabízí svým posluchačům denní studium ve třech oborech, a to v tradičním stavitelství, v novějších geodézii a technickém lyceu. Populární večerní studium propagačního výtvarnictví (stejně jako dříve stavitelství) je po 48 letech již nezapomenutelnou a neopominutelnou minulostí, poslední absolventi řekli své na shledanou v roce 2008.

60. výročí založení školy

Na konec listopadu školního roku 2011/2012 připadly velkolepé oslavy 60. výročí založení naší školy, jež každoročně produkuje desítky absolventů, kteří ve většině případů pokračují ve studiu na školách vysokých.

Oscary ověnčený filmový předkrm světově proslulého českého režiséra Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, v němž se zaskvěl Jack Nicholson, byl současným žákům a pedagogům servírován 24. 11. 2011 v KD Akord v Ostravě-Zábřehu. Na dva následující dny pak byla připravena hlavní krmě slavnostní hostiny.

V pátek 25. 11. 2011v aule VŠB-TUO se jako první chod podávala školní akademie, jejímž nevšedním kořením se pro nás všechny stala účast vzácných hostů, mimo jiné starosty Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského, děkanky Stavební fakulty VŠB-TUO prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph. D.; zástupkyň Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Hany Havránkové a Ing. Pavlíny Haščákové, místopředsedy celostátní ČKAIT Ing. Jindřicha Patera, předsedy ČKAIT MSK Ing. Svatopluka Bioka, vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Petra Halfara, oblastního managera Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Petra Poledníka, mnoha ředitelů průmyslových a odborných škol v MSK i žáků a učitelů z partnerských škol v Itálii a Polsku. Po oficiálním zahájení panem ředitelem Ing. Norbertem Hanzlíkem a vystoupení hostů byl v premiéře uveden dokument absolventa SPŠS Mgr. Marka Hýži o současnosti i minulosti šedesátileté oslavenkyně. Pikantní dopoledne pak vyvrcholilo tanečním, pěveckým aj. programem našich žáků a pedagogů, u zrodu kterého stáli Mgr. Marta Hýžová a Ing. Jiří Rýznar. Vzácným hostům byl naservírován i dezert, a to prohlídka SPŠS v Ostravě-Zábřehu, avšak program akademie je zaujal natolik, že aulu opouštěli jen velmi neradi.

V sobotu 26. 11. 2011 od 9.00 do 14.00 v rámci DOD se zájemci o studium seznamovali se současným stavem SPŠS a absolventi vzpomínali na léta (ne)dávno minulá. A ti, kteří si nestačili vše říct, anebo dopoledne přijít nemohli, se sešli v 16.30 v MDKO na absolventském večírku, na jehož počátku se zaujatě bavili programem akademie a posléze jim k tanci a poslechu hrála živá i reprodukovaná hudba. I nabídku druhého chodu slavení zrození naší školy si všichni pochvalovali.

SPŠS tak důstojně a v novém šatu (v prvním pololetí probíhala revitalizace budovy) vykročila do dalších let, v nichž by chtěla i nadále patřit mezi nejúspěšnější střední školy nejen v regionu. Příprava programu oslav zaměstnávala po dlouhé měsíce mnohé žáky a kantory, a proto jim patří upřímné poděkování. A jako milá vzpomínka na už minulé jubileum zůstávají upomínkové předměty, jako jsou např. Almanach v knižní podobě, CD s Almanachem v elektronické podobě, fotografiemi ze školních akcí a dalšími dokumenty, kalendář na rok 2012 i filmový dokument Marka Hýži Šedesátiletá jubilantka.

70. výročí založení školy

70. výročí založení školy připadlo na covidový rok 2021.

Složitá situace a hygienická opatření nám neumožnily oslavy založení školy.

Nevadí, o to důstojněji zvládneme 75. výročí založení!

Pojďte se alespoň podívat, jak se škola změnila.

Zveme Vás na virtuální prohlídku školy.