Dny otevřených dveří

U nás se na dni otevřených dveří nudit nebudete…

 

ÚČASTNÍME SE ONLINE VELETRHU STŘEDNÍCH ŠKOL MSK

Připojte se a ptejte se na to, co Vás zajímá. 

termín bude stanoven

Odkaz pro připojení k prezentaci naší školy a online videohovoru

 veletrh-skol.msk.cz

Program

 • bude se opakovat v hodinových blocích
 • každý blok začíná v celou hodinu
 • prvních 45 minut poběží videa s informace o škole a našich oborech (20minutový blok, dvakrát za sebou)
  • obor stavebnictví
  • obor technické lyceum
  • obor geodézie a katastr nemovitostí
  • informace k vybavení školy a přijímacímu řízení
 • následujících 15 minut budeme online a jsme připraveni odpovídat na Vaše dotazy

PLÁNOVANÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY

SOBOTA 12. 11. 2022

ČTVRTEK 8. 12. 2022

SOBOTA 14. 1. 2023

ÚTERÝ 31. 1. 2023

Už se na Vás těšíme!

PROHLÉDNĚTE SI 

 Video o naší škole

  a videa o našich oborech.

Základni informace

Ve videu se seznámíte se základními informacemi o studijních oborech, dozvíte se, jaký máme na škole informační systém a jaké jsou podmínky přijetí na školu.

Informace o oboru stavebnictví

Seznámíte se s odbornými předměty oboru stavebnictví, prohlédnete si práce našich studentů. Rovněž budou zodpovězeny základní otázky, které nám pokládají rodiče a budoucí studenti.

Informace o oboru technické lyceum

Ve videu Vám poskytneme informace o systému výuky na technickém lyceu. Uvidíte krásné kresby, modely studentů a projekty staveb. V závěru zodpovíme nejčastěji kladené otázky.

Informace o oboru geodézii

Seznámíme vás s oborem geodézie, s odbornými předměty, ukážeme vám, co naši geodeti dělají a umí. Rovněž budou zodpovězeny základní otázky, které nám pokládají rodiče a budoucí studenti.

ODKAZY PRO PŘIPOJENÍ (pro online den otevřených dveří)

Informace o ŠKOLE:  PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka
(přijímací řízení, studium, informační systém školy, vybavení školy)

Informace o oboru STAVEBNICTVÍ: Ing. Silvie Kempová, vyučující odborných předmětů

Informace o oboru TECHNICKÉ LYCEUM: PaedDr. Zdeňka Klečková

Informace o oboru GEODÉZIE: Ing. Lenka Fojtíková, vyučující odborných předmětů