Téma fotosoutěže: Večerní fotografie

Výsledky

Nejlepší fotografové nad 18 let

 1. Cena nebyla udělena
 2. Sandra Kovaříková
  2. místo 18+
 3. Marta Sládková
  Večerní fotografie - 3. místo 18+
 4. Natálie Kožárová
 5. David Lukáš
 6. Ilona Hromádková

Nejlepší fotografové do 18 let

 1. Barbora Klepáčková
  Večerní fotografie 1. místo 18-
 2. Nora Kubisová
  Večerní fotografie 2. místo 18-
 3. Kristýna Labajová
  Večerní fotografie 3. místo 18-
 4. Kateřina Kouřilová
 5. Emma Benčová
 6. Natálie Müllerová

Cena ASK ČR

Veronika Šiklová, Monika Pavláková, Jaroslav Hanák

Cena starosty městského obvodu Ostrava-Jih

Radim Matýsek, Libuše Zabralová, Laura Návratová

Cena městského obvodu Ostrava-Jih

Alexandr Sibinský, Ester Vaculíková, Kateřina Bartošíková, Roman Grigoraščenko, Viktorie Hamšíková, Nikol Poláčková, Jiří Tomaschek

Vyhlášení

Naše škola a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádají již čtrnáctý ročník fotosoutěže, která je tradičně určena všem milovníkům fotografování. Autoři nejlepších fotografií se mohou opět těšit na věcné ceny, které jim budou předány na vernisáži výstavy nejlepších fotografií.

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která fotografii pořídila nebo k ní má autorská práva a která splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži.
 2. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace fotosoutěže, včetně jejich zveřejnění, a to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 3. Souhlasí se zveřejněním svého jména v médiích a na internetových stránkách, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz. Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023.
 5. Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím je omezen na 5 fotografií.
 6. Autory vybraných fotografií odmění pořadatel soutěže cenami. Na ceny není právní nárok.
 7. Požadavky na soutěžní fotografie jsou následující: fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG. Do fotosoutěže můžete posílat fotografie i s nízkým rozlišením, pořízené například mobilním telefonem.
 8. Fotografie po nahrání soutěžícím na web budou uveřejněny do čtyř pracovních dnů v internetové galerii fotografií.
 9. Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení a použít je k vlastním účelům.
 10. Pořadatel může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
  • které neodpovídají zvolené kategorii,
  • které jsou v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly fotosoutěže,
  • jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
  • u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
  • u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci.
 11. Vítězné fotografie vybere odborná porota, která je jmenovaná pořadatelem. Nejlepší fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to na kategorii pro děti a mládež do 18 let a dále na kategorii nad 18 let. Autorům vítězných fotografií bude zaslán informační e-mail. Autoři všech vítězných fotografií budou oceněni věcnými cenami na vernisáži, která proběhne koncem listopadu nebo začátkem prosince 2023 v budově SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu konání soutěže pozměnit pravidla.

Případné dotazy posílejte na mailovou adresu foto(zavinac)stav-ova.cz. Tento mail není určen k zasílání fotografií do soutěže (viz bod 3. v pravidlech soutěže)!

Porota

 • PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka SPŠ stavební v Ostravě
 • RNDr. Vladislav Obdržálek, pedagog SPŠ stavební v Ostravě
 • Ing. arch.  Zuzana Šperlíková Richter, pedagog  SPŠ stavební v Ostravě
 • Ing.  Linda Lindovská, pedagog  SPŠ stavební v Ostravě
 • Mgr. Petr Bidzinski, redaktor Jižních listů
 • Mgr. Kateřina Pustějovská, vedoucí marketingu Letiště LJ v Mošnově
 • Lucie Jelínková, projektová manažerka ASK ČR z.s.
 • Patricie Lajgotová, studentka VŠ
 • Alexandra Bokiy, studentka SPŠ stavební v Ostravě
 • Veronika Charvátková, studentka SPŠ stavební v Ostravě

Fotosoutěž 2023 SPŠS OvaLogo Ostrava Airport