Maturitní termíny

Geodeti na VŠB

Společná část

Profilová část

Určení maturitních předmětů_návrh hodnocení_okruhy_četba_2023_24

Jmenování maturitních komisí a zadavatelů pro státní část_jaro 2024

V maturitních termínech jsou termíny podání přihlášky k maturitě, termíny didaktických testů a termíny praktických a ústních maturtit pro jednotlivé třídy.

Ve společné části najdete informace k didaktickým testům, které připravuje CERMAT (český jazyk, matematika/cizí jazyk) a povolené pomůcky.

V profilové části najdete specifikaci maturitních předmětů pro jednotlivé obory.