Neziskové organizace

Při naší škole působí tyto neziskové organizace:

Asociace středoškolských klubů při SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu

Asociace středoškolských klubů České republiky je jedinou celorepublikovou neziskovou organizací, která se zabývá volnočasovými aktivitami mládeže do 26 let. V současné době působí na 65 školách ve všech krajích České republiky a její členská základna přesahuje 5 000 členů. ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2011 až 2015“. Detailní informace o její činnosti najdete na adrese www.askcr.cz.

Na naší škole asociace působí od roku 1997 a za tu dobu finančně a organizačně podpořila nespočet výletů, sportovních akcí a jiných volnočasových aktivit. V současné době má náš středoškolský klub 197 členů, které zastupuje níže uvedená klubová rada.

Klubová rada středoškolského klubu ASK při SPŠ stavební v Ostravě:

 1. Petr Seidler – předseda klubu a člen správní rady ASK ČR
 2. Jeništová Eva – člen klubové rady
 3. Břežný Radim – člen klubové rady

Spolek RYS z. s.

Statutární orgány Spolku RYS z. s.

 1. Petr Seidler – předseda
 2. Zdeňka Klečková – místopředseda
 3. Kateřina Hájková – členka výboru

Spolek RYS (v době svého vzniku Občanské sdružení RYS) zahájil svou činnost dne 30. 11. 2004. Vznikl na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 1. ledna 2014 se pak občanské sdružení RYS transformovalo na Spolek RYS z. s. Spolek RYS je zájmové občanské sdružení středoškolské mládeže, učitelů a široké veřejnosti podporující školní a mimoškolní činnost středoškolské mládeže. Mezi hlavní cíle RYSu patří:

 • získávání finančních a hmotných prostředků pro zabezpečování svých cílů, a to především prostřednictvím grantů, účelových dotací a sponzorských darů
 • organizování konferencí, mezinárodních výměnných pobytů mládeže, exkurzí, táborů, sportovních a společenských akcí, které budou ku prospěchu činnosti středoškolské mládeže a zaměstnanců školy
 • realizace primárních až terciárních preventivních programů sociálně patologických jevů – v této oblasti je hlavním cílem organizování přednášek, workshopů a volnočasových aktivit pro středoškolskou mládež a zaměstnance školy
 • podpora provozování různých forem sportovní, vědecké a technické činnosti mládeže na středních školách, zejména pak ve volném čase – do této oblasti spadá organizační, poradenská a konzultační činnost směřující k využívání financí ze strukturálních fondů EU, grantů, účelových dotací a jiných zdrojů
 • podpora pozvednutí všeobecné i odborné úrovně vzdělávání studentů a zaměstnanců školy