Téma fotosoutěže: Portrét

Vyhlášení

Naše škola a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádají již patnáctý ročník fotosoutěže, která je tradičně určena všem milovníkům fotografování. Autoři nejlepších fotografií se mohou opět těšit na věcné ceny.

Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz . Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

Pravidla

 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která fotografii pořídila nebo k ní má autorská práva a která splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži.
 2. Všechny předložené fotografie musí být pořízeny fotoaparátem s objektivem. Není povoleno přihlásit do soutěže fotografie vytvořené počítačem nebo umělou inteligencí.
 3. Zaslané fotografie mohou obsahovat úpravy, pokud nevedou k výrazným změnám snímku, který byl zachycen fotoaparátem.
 4. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace fotosoutěže, včetně jejich zveřejnění, a to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 5. Souhlasí se zveřejněním svého jména v médiích a na internetových stránkách, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 6. Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz. Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží
  soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.
 7. Není povoleno opakovaně posílat do fotosoutěže stejnou fotografii, například pod různým názvem nebo v různých ročnících soutěže.
 8. Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím je omezen na 5 fotografií.
 9. Autory vybraných fotografií odmění pořadatel soutěže cenami. Na ceny není právní nárok.
 10. Požadavky na soutěžní fotografie jsou následující: fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG. Do fotosoutěže můžete posílat fotografie i s nízkým rozlišením, pořízené například mobilním telefonem.
 11. Fotografie po nahrání soutěžícím na web budou uveřejněny do čtyř pracovních dnů v internetové galerii fotografií.
 12. Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení a použít je k vlastním účelům.
 13. Pořadatel může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
  • které neodpovídají zvolené kategorii,
  • které jsou v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly fotosoutěže,
  • jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
  • u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
  • u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci.
 14. Vítězné fotografie vybere odborná porota, která je jmenovaná pořadatelem. Nejlepší fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to na kategorii pro děti a mládež do 18 let a dále na kategorii nad 18 let. Autorům vítězných fotografií bude zaslán informační e-mail. Autoři všech vítězných fotografií budou oceněni věcnými cenami na vernisáži, která proběhne koncem listopadu nebo začátkem prosince 2024 v budově SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu konání soutěže pozměnit pravidla.
Plakát fotosoutěže 2024

Případné dotazy posílejte na mailovou adresu foto(zavinac)stav-ova.cz. Tento mail není určen k zasílání fotografií do soutěže (viz bod 3. v pravidlech soutěže)!