Školní vzdělávací programy, učební plány

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje žákům informace o obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo, výstupy znalostí, způsoby hodnocení a metody výuky.

Učební plány poskytují informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

ŠVP i učební plány jsou ke stažení v části pro uchazeče: https://stav-ova.cz/ucebni-plany-a-skolni-vzdelavaci-programy/

Formuláře ke stažení

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední průmyslové školy stavební, Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Středoškolská 2992/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.