Ke stažení

Školní vzdělávací programy pro obory

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje studentům informace o obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo,  výstupy znalostí, způsoby hodnocení a metody výuky..

Formuláře

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním
a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list,
vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo
brigády. Více informací najdete na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód
a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení
přímo v Národním centru Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce,
výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“