Fotosoutěž 2021 Do hlubin studentova bytí

Fotografie zasílejte v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na foto.stav-ova.cz

Fotosoutěž 2021 Do hlubin studentova bytí

Fotografie zasílejte v termínu od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 na foto.stav-ova.cz

Fotosoutěž 2021 Do hlubin studentova bytí

Fotografie zasílejte v termínu od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 na foto.stav-ova.cz

Logo Společně tvoříme JIH

Fotosoutěž 2021: Do hlubin studentova bytí

Vyhlášení

Naše škola a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádají již dvanáctý ročník fotosoutěže, která je tradičně určena všem milovníkům fotografování. Autoři nejlepších fotografií se mohou opět těšit na věcné ceny, které jim budou předány na listopadové vernisáži v Kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu.

Pravidla

 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která fotografii pořídila nebo k ní má autorská práva a která splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži.
 2. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace fotosoutěže Příroda kolem nás, včetně jejich zveřejnění, a to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 3. Souhlasí se zveřejněním svého jména v médiích a na internetových stránkách, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz. Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
 5. Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím je omezen na 5 fotografií.
 6. Autory vybraných fotografií odmění pořadatel soutěže cenami. Na ceny není právní nárok.
 7. Požadavky na soutěžní fotografie jsou následující: fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG. Do fotosoutěže můžete posílat fotografie i s nízkým rozlišením, pořízené například mobilním telefonem.
 8. Fotografie po nahrání soutěžícím na web budou uveřejněny do čtyř pracovních dnů v internetové galerii fotografií.
 9. Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení a použít je k vlastním účelům.
 10. Pořadatel může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
  1. které neodpovídají zvolené kategorii,
  2. které jsou v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly fotosoutěže,
  3. jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
  4. u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
  5. u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci.
 11. Určení výherců: Vítězné fotografie vybere odborná porota, která je jmenovaná pořadatelem. Nejlepší fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to na kategorii pro děti a mládež do18 let a dále na kategorii nad 18 let. Autorům vítězných fotografií bude zaslán informační e-mail. Autoři všech vítězných fotografií budou oceněni věcnými cenami na vernisáži, která se bude konat v listopadu nebo v prosinci 2021 v DK Akord v Ostravě-Zábřehu.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu konání soutěže pozměnit pravidla.

Registrovat se do soutěže a vkládat fotografie můžete na foto.stav-ova.cz.

Případné dotazy posílejte na mailovou adresu foto(zavinac)stav-ova.cz. Tento mail není určen k zasílání fotografií do soutěže (viz bod 4. v pravidlech soutěže)!

Fotosoutěž 2021 leták
Logo Ostrava Airport