Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole (2023)

Maximální možný počet bodů je 215.

Obor Stavebnictví

1. místo:      60b   ZŠ      38b ČJ     40 (80)b MAT    Celkem: 178b

90. místo:   52,4b ZŠ     26b ČJ     19 (38)b MAT    Celkem: 116,4b

Obor Geodézie

1. místo:      56b ZŠ         39b ČJ     31 (62)b MAT    Celkem: 157b

30. místo:   24,4b ZŠ      23b ČJ     15b(30) MAT    Celkem: 77,4b

Obor Technické lyceum

1. místo:      60b   ZŠ      47b ČJ     46 (92)b MAT    Celkem: 199b

30. místo:   54b ZŠ        32b ČJ     30 (60)b MAT    Celkem: 146b

 

Výsledky

Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.stav-ova.cz

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.

Seznam je zveřejněn po dobu 15 dnů.