Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Výsledky

Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.stav-ova.cz

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.

Seznam je zveřejněn po dobu 15 dnů.

2. kolo – obor Geodézie a katastr nemovitostí

Rozhodnutí o přijetí

Ke dni 16. 5. 2023 je počet volných míst 14.

Výsledky 2. kola byly zveřejněny dne 16. 5. 2023 v 9:30 hod. Bylo přijato prvních 14 uchazečů dle pořadí.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 30. 5. 2023

Č. jednacíOborVýsledekUmístěníBody
1158/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3918.8
1180/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 1741.6
1183/23 Geodézie a k. n. nepřijat-přijat jiný obor 31.6
1191/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 849.6
1196/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 1443.6
1204/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3132.4
1205/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 257.2
1203/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3232.4
1195/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 1642
1200/23 Geodézie a k. n. nepřijat-přijat jiný obor 59.2
1199/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 453.2
1198/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 551.6
1197/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2735.6
1206/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3823.2
1216/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2934.8
1207/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3332
1209/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2536.4
1218/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2337.6
1219/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 1345.2
1228/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 354.8
1227/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2040
1226/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3032.8
1225/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 948.8
1224/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2239.2
1230/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2636
1239/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 160
1240/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 750.8
1234/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3528.8
1235/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 1048
1232/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 1145.6
1233/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2835.6
1242/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3429.2
1243/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 1841.6
1245/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 4018.4
1244/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 1245.6
1247/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2139.6
1248/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 1940.4
1246/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3628.4
1249/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 3726.8
1251/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 1543.2
1252/23 Geodézie a k. n. přijat bez PZ 651.2
1231/23 Geodézie a k. n. nepřijat pro nedos.kap. 2437.2

 

 

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole
(28. 4. 2023)

Maximální možný počet bodů je 215.

Obor Stavebnictví

1. místo:      60b   ZŠ      38b ČJ     40 (80)b MAT    Celkem: 178b

90. místo:   52,4b ZŠ     26b ČJ     19 (38)b MAT    Celkem: 116,4b

Obor Geodézie

1. místo:      56b ZŠ         39b ČJ     31 (62)b MAT    Celkem: 157b

30. místo:   24,4b ZŠ      23b ČJ     15b(30) MAT    Celkem: 77,4b

Obor Technické lyceum

1. místo:      60b   ZŠ      47b ČJ     46 (92)b MAT    Celkem: 199b

30. místo:   54b ZŠ        32b ČJ     30 (60)b MAT    Celkem: 146b