Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Výsledky

​Seznam s pořadím uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.stav-ova.cz

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Seznam je zveřejněn po dobu 15 dnů.

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole
(duben 2022)

Maximální možný počet bodů je 215, podmínkou pro přijetí je 50 bodů.

Obor Stavebnictví

1. místo:      60b   ZŠ      42b ČJ     49b MAT    Celkem: 200b

90. místo:   43,5b ZŠ     27b ČJ     23b MAT    Celkem: 116,2b

Obor Geodézie

1. místo:      52,4b ZŠ      38b ČJ     38b MAT    Celkem: 166,4b

26. místo:   15,2b ZŠ        15b ČJ     11b MAT    Celkem: 52,2b

Obor Technické lyceum

1. místo:      59,2b   ZŠ      48b ČJ     50b MAT    Celkem: 207,2b

30. místo:   54b ZŠ           37b ČJ     26b MAT    Celkem: 143b