Stavebnictví

Číslo oboru: 36-47-M/01

Školní vzdělávací program
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A DESIGN

 

Vyprojektovat dům je pro nás hračka,
zvládneme i hasičskou zbrojnici, café bar, galerii…

Obor poskytne žákům vzdělávání v odborných předmětech se zaměřením na stavitelství. Studenti se seznámí se stavebními materiály, technologickými postupy i navrhováním rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. Důraz je kladen na design, návrhy interiérů a modelování.

Zaměření výuky

 • návrhy, projektování a komplexní realizace staveb (předměty pozemní stavitelství, stavební mechanika, konstrukční cvičení, stavební konstrukce)
 • počítačová grafika a počítačem podporované projektování a modelování staveb v programech AutoCAD a ArchiCAD (předměty CAD systémy – 1. a 2. ročník, počítačová grafika – 3. ročník),
 • estetika, design, návrhy interiérů a exteriérů, renovace, rekonstrukce (předměty architektura – 1. ročník, konstrukční cvičení – 3. a 4. ročník, rekonstrukce a grafický design – 4. ročník)

Call For a Quote:

(346) 234-6973

Co budete umět a kam dál

Profil absolventa

 • absolvent je velmi dobře připraven vypracovat projektovou dokumentaci, a to jak tradičně, tak pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD a euroCALC,
 • umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb včetně dodatečných stavebních úprav,
 • je schopen zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí, řídit stavební a montážní práce, zajišťovat správu a údržbu objektu,
 • umí správně zvolit používané materiály a stavební prvky.

 

 

Uplatnění absolventa

 • student na vysokých školách – stavebnictví, architektura i obory technického zaměření, např. stavební inženýrství, městské inženýrství, dopravní inženýrství, příprava a realizace staveb, konstrukce staveb, architektura pozemních staveb, architektura a stavitelství, architektura a rozvoj, architektonická tvorba, průmyslový design apod.
 • vedoucí pracovník managementu ve firmách a stavebních společnostech
 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech – umí vytvořit 3D model a vizualizaci exteriérů i interiérů
 • stavební technik, mistr, stavbyvedoucí
 • soukromý podnikatel – může získat autorizaci k úřednímu jednání a ověřování oficiálních listin (tzv. „kulaté razítko“)
 • designér interiérů a exteriérů
 • pracovník reklamní agentury v oblasti počítačové grafiky a grafických aplikací
 • referent státní správy a samosprávy
 • stavební technik ve stavebních laboratořích a zkušebnách
 • pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků
 • rozpočtář stavebních prací a materiálů
 • realitní makléř – na základě svých zkušeností je schopen reálně stanovit aktuální cenu nemovitosti a může zprostředkovávat prodej či pronájem nemovitostí