Obecné dokumenty

Inspekční zprávy

  Výroční zprávy

  Starší výroční zprávy jsou k dispozici na sekretariátu školy.

  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
  • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
  • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  Veřejné zakázky

  Jsou umístěny na profilu zadavatele.

  Smlouvy

  Smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

  Pro zobrazení smluv SPŠ stavební Ostrava zadejte na výše uvedeném odkazu IČO školy dle uvedeného obrázku.