Geodézie a katastr nemovitostí

GEODÉZIE A GEOINFORMATIKA
4leté studium zakončené maturitní zkouškou
přijímáme 30 studentů

 

Chceš si vybrat pro svou práci přírodu nebo kancelář, u nás nebo v cizině? Zajímají Tě digitální mapy, navigační systémy, zpracování dat na počítači? Pak je tento obor určen právě Tobě.
V životě si budeš věřit, protože si umíš všechno změřit.

Podívej se na krátké video o oboru geodézie, které bylo pro uchazeče natočeno ve spolupráci s MŠMT.

Zdroj: https://infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3646M01

Chceš vědět, jak to vypadá u geodetů u nás ve škole? Jaké předměty se učí?

Rovněž zjistíš,  co budeš na konci studia umět a odpovíme na nejčastější otázky, na které se nás rodiče a budoucí žáci ptají.

Čím se budeš během studia zabývat?

 • Naučíš se v terénu zaměřovat potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů (např. totálních stanic, GPS)
 • Naměřené údaje zpracuješ početně i graficky pomocí moderní výpočetní techniky a geodetického softwaru
 • Během praxe vypracuješ cvičné, ale i reálné projekty, např. pro obecní a městské úřady
 • Zkusíš ovládat dron
 • Na výletě se nikdy neztratíš, protože číst a orientovat se v mapách a terénu bude pro Tebe hračka

Co budeš dělat? Podívej se na aktivity našich geodetů.

A co uplatnění po škole?

Naše škola Tě dobře připraví, abys se mohl ihned po studiu uplatnit na trhu práce nebo dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 • student na vysokých školách – zejména inženýrská geodézie a geoinformatika, popř. jiné technické obory
 • technicko-hospodářský pracovník
 • v oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí, geodézie pro investiční výstavbu
 • pro tvorbu mapových podkladů pro katastr, turistiku, projektování staveb, životní prostředí, územní plánování
 • pro vedení technické mapy města, kterou musí mít každá pověřená obec
 • referent státní správy a samosprávy na katastrech nemovitostí, na stavebních úřadech, odboru životního prostředí, obecních úřadech
 • geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr
 • operátor geografických informačních systémů se zaměřením na Integrovaný záchranný systém ČR (GIS)
 • u armády ČR – vojenská geodézie, tvorba map a plánování postupu a taktiky
 • soukromý živnostník v oblasti výkonu zeměměřických činností