Ochrana osobních údajů

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 2992/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 00602116 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední průmyslové školy stavební, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední průmyslovou školou stavební, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední průmyslovou školou stavební, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední průmyslovou školou stavební, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední průmyslovou školou stavební, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední průmyslové škole stavební, Ostrava, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Informace o průkazech ISIC

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 09692142,

datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail
: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701