Výchovné poradenství

Osobní konzultace pro zákonné zástupce

Konzultace je možná vždy po předchozí mailové nebo telefonické domluvě.

Mgr. Jeništová Eva

výchovná poradkyně

mail: jenistova@stav-ova.cz
telefon: 595 781 531, kl.111
konzultační hodiny:  pátek 7:35 – 7:55

Mgr. Břežný Radim

školní metodik prevence

mail: brezny@stav-ova.cz
telefon:  595 781 531, kl.139
konzultační hodiny:  čtvrtek 7:15 – 7:55

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Naše škola spolupracuje s poradnou v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1
Telefon: 553 810 700, nutno se objednat