Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky.

Zřizovatelem SVP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16. 

Ředitelem celého zařízení je Mgr. Petr Krol. IČO: 00601969. E-mail: sekretariat@dum-ostrava.cz, www.dum-ostrava.cz.

Internetové stránky: http://svp-ostrava.cz/

Účel a poslání SVP

 • SVP je školské zařízení
 • Poskytuje preventivně výchovnou péči, a tím předchází vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravévo vývoje
 • Zmírňuje či odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování
 • Poskytuje pomoc rodičům a osobám, kterým bylo svěřeno dítě do péče při výchově a vzdělání, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí
 • Poskytuje pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení výchovných situací s dítětem ve škole či výchovné skupině

Členění SVP Ostrava

 • Ambulantní oddělení – SVP Ostrava – Koblov, Karviná, Frýdek-Místek, Krnov, Opava, Bruntál
 • Internátní oddělení – SVP Ostrava – Koblov

Klienti SVP

 • Děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let
 • Osoby odpovědné za výchovu dítěte a pedagogičtí pracovníci
 • Děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud

Ambulantní služba je realizována na základě

 • Žádosti osob odpovědných za výchovu dítěte do jejich 15 let
 • Žádosti klienta staršího 15 let
 • Žádosti školy či školského zařízení
 • Žádosti pedagogického pracovníka
 • Na základě soudního rozhodnutí

Ambulantní služba je bezplatná, na každém pracovišti pracují odborní pracovníci (speciální pedagogové-etopedi, psychologové), pracovní doba je mimo víkend od 7:00 do 18:00. Před každým umístěním dítěte do internátního zařízení musí klient projít ambulantním oddělením (s výjimkou soudního nařízení pobytu).

Internátní služba je realizována

 • Na základě žádosti osob odpovědných za výchovu dítěte
 • Žádosti zletilého klienta (18-26 let)
 • Na základě soudního rozhodnutí

Internátní oddělení je složeno ze 3 výchovných koedukovaných skupin (max. 24 dětí). Jedná se o placenou službu (viz Platby za pobyt, záložka Dokumenty). Délka pobytu je maximálně 8 týdnů, pobyt lze v daném kalendářním roce ještě jednou opakovat. Denní rozvrh činností se řídí vnitřním řádem (viz Vnitřní řád, záložka Dokumenty). Po dobu pobytu je v našem zařízení zabezpečeno další vzdělávání klientů pedagogickými pracovníky, kteří děti vzdělávají dle individuálního učebního plánu, který je vypracován kmenovou školou žáka. V případě, že je klient evidován na úřadu práce, jedním z cílů je i jeho motivace k dalšímu vzdělávání a je vyučován dle učebního plánu pro 9. ročník ZŠ.