ŠVP

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje veřejnosti informace o zaměření školy, obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo a výsledky vzdělávání žáků. Školní vzdělávací programy pro obory pozemní stavitelství...

Učební plány

Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících. Stavebnictví Technické lyceum Geodézie a katastr nemovitostí 36 – 47 – M/01 Stavebnictví ŠVP: Pozemní stavitelství, počítačová grafika a...

Co se učí v jednotlivých předmětech

V oboru Stavebnictví patři mezi stěžejní předměty pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, CAD systémy a stavební konstrukce. Obor Technické lyceum se zaměřuje na matematiku, fyziku, architekturu, CAD systémy a informační a komunikační technologie. U oboru Geodézie...

Učební pomůcky a finanční náročnost studia

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy. Učebnice Žáci dostanou učebnice zapůjčeny. Jazykové učebnice si žáci kupují navíc, cca v hodnotě za celé studium pro: – AJ: 1000 Kč – NJ: 1000 Kč – RJ: 350 Kč (nepovinný předmět) Rýsovací potřeby min dvě...

Stipendium

Naši nejlepší studenti mohou získat jednorázové stipendium ve výši až 5 000 Kč. Stipendium může být uděleno žákovi, který studoval v minulém školním roce na naší škole s vyznamenáním, nebylo mu uděleno kázeňské opatření a nemá žádné neomluvené...
Stravování a ubytování

Stravování a ubytování

Stravování V budově školy je umístěn stylově zařízený bufet s možnosti nákupu svačiny či nápojů. Otevírací doba bufetu je od 7.15 hod. do 12.45 hod. V letních měsících mohou studenti využít posezení v atriu školy. Obědy jsou zajištěny na SPŠ chemické (asi 100 m od...