Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

36 – 47 – M/01 Stavebnictví

ŠVP: Pozemní stavitelství, počítačová grafika a design

Platnost: od 1. 9. 2024

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. r2. r3. r4. r
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
anglický jazyk3334
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
dějepis21--
občanská nauka--11
tělesná výchova2222
2. Odborné:14162218
pozemní stavitelství4444
stavební mechanika-22-
stavební konstrukce--35
stavební provoz---3
konstrukční cvičení2234
odborné kreslení1---
stavební materiály1---
technická měření-2--
inf. a kom. technologie22--
geodézie--3-
ekonomika--3-
deskriptivní geometrie--21
CAD systémy-2-1
počítačová grafika--2-
architektura2---
praxe22--
3. Volitelné:22--
německý jazyk22--
ruský jazyk22--
seminář z matematiky a jazyka českého22--

78 – 42 – M/01 Technické lyceum

ŠVP: Technické lyceum a architektura

Platnost: od 1. 9. 2024

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.r2.r3.r4.r
1. Povinné:33333227
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk č. 1 (AJ)3334
dějepis21--
občanská nauka--11
ekonomika--3-
tělesná výchova2222
matematika4445
fyzika3333
chemie322-
biologie a ekologie3---
architektura22--
technické kreslení22--
deskriptivní geometrie--22
CAD systémy1-22
inf. a kom. technologie2222
cizí jazyk č. 2 (NJ)3333
technické měření-2--
stavební mechanika-22-
stavitelství-2--
2. Výběrové - volitelné:--22
konstr.cvičení seminář--2-
počítačová grafika a design---2
architektura seminář--22

Pozn.: Ve 3. ročníku si žáci volí 1 volitelný předmět, který zůstává i pro 4. ročník. Na konstukční cvičení – seminář ve 3. ročníku automaticky navazuje ve 4. ročníku předmět počítačová grafika a design.

36 – 46 – M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

ŠVP: Geodézie a geoinformatika

Platnost: od 1. 9. 2024

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.r2.r3.r4.r
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3334
občanská nauka--11
dějepis21--
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
tělesná výchova2222
2. Odborné:14172016
deskriptivní geometrie21--
inf. a kom. technologie22--
geodetické systémy-12-
kartografické rýsování222-
geodézie4444
geodetické výpočty-222
tvorba map2233
ekonomika--3-
katastr nemovitostí---2
praxe2345
3. Volitelné:2200
ruský jazyk22--
německý jazyk22--
seminář z matematiky a jazyka českého22--