ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje veřejnosti informace o zaměření školy, obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo a výsledky vzdělávání žáků.

Školní vzdělávací programy pro obory