Naši nejlepší studenti mohou získat jednorázové stipendium ve výši až 5 000 Kč.

Stipendium může být uděleno žákovi, který studoval v minulém školním roce na naší škole s vyznamenáním, nebylo mu uděleno kázeňské opatření a nemá žádné neomluvené hodiny.