Exkurze – PR Polanský les a PR Rezávka

Dne 28. 3. 2016 se žáci třídy 1. L zúčastnili biologické exkurze do PR Polanský les a PR Rezávka. Hlavním cílem exkurze bylo seznámení žáků s přírodními podmínkami a typickými zástupci lužního lesa a s důsledky negativního vlivu poklesu hladiny podzemní vody v lužním...

Krajská žákovská konference EVVO

Prezentace badatelských projektů Místo a datum: Krajský úřad MSK, 23. 3. 2016 Jan Pytlík (2. L) – „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“ Jan Kubošek (3. L) – „Projekt na ochranu rorýse obecného“ Umístění: práce Jana Kuboška byla vyhlášena mezi pěti...

Exkurze – Svět techniky

Žáci třídy 1. G se dne 8. 3. 2016 zúčastnili zajímavého programu „Mozek – superpočítač v akci“, kde si vyzkoušeli např. výrobu mozkové hmoty nebo ovládali helikoptéru pomocí „mozkových...