Dne 28. 3. 2016 se žáci třídy 1. L zúčastnili biologické exkurze do PR Polanský les a PR Rezávka. Hlavním cílem exkurze bylo seznámení žáků s přírodními podmínkami a typickými zástupci lužního lesa a s důsledky negativního vlivu poklesu hladiny podzemní vody v lužním lese, způsobeného regulací řeky Odry.