1. školní den, pondělí 4. září 2023

Zahájení školního roku proběhne v 8.00 hodin v kmenových učebnách.

 1. ročník

  • Rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy.
  • Od 8.00 do 11.35 budou ve třídách třídní učitelé, kteří vydají učebnice, provedou žáky celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi, s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.).
  • Doporučujeme vzít si tašku na učebnice, přezůvky, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm.

2.–4. ročník

  • Přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale.
  • Od 8.00 do 9.35 proběhnou třídnické hodiny, ve kterých třídní učitelé seznámí žáky s rozvrhem a vyřídí nejdůležitější záležitosti (školní řád, bezpečnost).
  • Rozvrh hodin je na webové nástěnce (zde).

2. školní den, úterý 5. září 2023

1. ročník

  • Den s třídním učitelem – aktivita připravená třídním učitelem pro seznámení kolektivu, bližší informace budou sděleny 4. září 2023.

2.–4. ročník

  • Výuka proběhne dle řádného rozvrhu hodin od 8.00 do 12.30.

3. školní den, středa 3. září 2023

1.–4. ročník

  • Výuka proběhne dle řádného rozvrhu v plném rozsahu.

Třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků proběhnou 14. září 2023 v aule školy