Místo a datum: SŠ teleinformatiky, Ostrava, 7. 4. 2016

Jan Kubošek (2. L) – „Projekt na ochranu rorýse obecného“

Umístění: 3. místo