Prezentace badatelských projektů

Místo a datum: Krajský úřad MSK, 23. 3. 2016

Jan Pytlík (2. L) – „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“

Jan Kubošek (3. L) – „Projekt na ochranu rorýse obecného“

Umístění: práce Jana Kuboška byla vyhlášena mezi pěti nejlepšími