Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu

Název dotačního programu: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 Termín realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 7. 2016 Financování projektu: Celkové výdaje: 35 000 Kč, podíl kraje: 75 % Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší...

Projekt – Hledáme byty

Termín realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 Financování projektu: SPŠ stavební Ve školním roce 2014/2015 probíhá na naší škole realizace projektu „Hledáme byty“. Projekt řeší problém biodiverzity a ochranu vybraných druhů městských ptáků, která spočívá zejména...