Termín realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015
Financování projektu: SPŠ stavební
Ve školním roce 2014/2015 probíhá na naší škole realizace projektu „Hledáme byty“. Projekt řeší problém biodiverzity a ochranu vybraných druhů městských ptáků, která spočívá zejména ve výrobě a instalaci hnízdních budek žáky v areálu SPŠ stavební.

Konkrétně se jedná o ochranu všech druhů sýkor, rehka domácího a zahradního a rorýse obecného.

V rámci projektu byly zhotoveny a instalovány tři typy hnízdních budek (sýkorník, rehkovník, rorýsovník), jejichž výroba probíhala ve školních dílnách v rámci předmětu odborná praxe podle technických nákresů zhotovených žákem 3. ročníku oboru stavitelství.