Přijímací zkoušky – vyhodnocení

Přijímací zkoušky – vyhodnocení

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení dosažené body z obou testů, body za prospěch ze ZŠ, celkové bodové hodnocení a předběžné pořadí uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 19. 5. 2021. (zde), číslo jednací(č. j.), pod kterým najdete své výsledky,...
Přijímací řízení

Přijímací řízení

Konečné výsledky jsou zveřejněny (viz níže) Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení dosažené body z obou testů, body za prospěch ze ZŠ, celkové bodové hodnocení a předběžné pořadí uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 15. 6. 2020. (zde), číslo...
Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období

Uzavírání klasifikace pro 4. ročníky Při hodnocení druhého pololetí se vychází z klasifikace, která byla provedena do 11. 3. 2020. Podpůrně lze upravit známku na základě hodnocení získaného při vzdělávání na dálku, Pokud žák nemá podklady pro klasifikaci nebo je...

ÚKOLY PRO ŽÁKY v době uzavření školy

Žáci jsou povinni denně sledovat školní mail. Pro přístup na NÁSTĚNKA, STUMA, CLASSROOM, … se musíte přihlásit školním účtem (jako ke školnímu e-mailu)! Výuka bude probíhat formou zadávání samostudia a domácích úkolů, které budou žáci vypracované posílat vyučujícím...