Děkuji za spolupráci a přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům a sociálním partnerům krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a šťastný vstup do nového roku!

PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka školy