Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

 • předběžné výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na webových stránkách školy dne 28. 4. 2022. (zde),
 • číslo jednací(č. j.), pod kterým najdete své výsledky, jste obdrželi v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám (vlevo nahoře),
 • konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy dne 29. 5. 2022 po 8 hodině pod uvedeným číslem jednacím (zde),
 • informace, jak postupovat dále, najdete v části vyhodnocení (zde):
  • jste přijati a chcete u nás studovat,
  • jste přijati, ale rozhodli jste se pro jinou školu –  prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili mailem na adresu kleckova@stav-ova.cz nebo telefonicky na číslo 597 317 632,
  • nejste přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru.

 

Informace pro přijaté uchazeče

 • přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí poštou, oznamuje se seznamem přijatých uchazečů. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. 29. 4. 2022, je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí,
 • zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do  13. 5. 2022) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu,
 • rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek na podatelně školy dne  29. dubna 2022 od 8:30 do 17:00 hodin. V dalších dnech je možné doručit zápisový lístek osobně od 7:15 do 14:30 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace budou na pozvánce ke zkouškám),
 • další informace pro přijaté uchazeče jsou zde.

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 29. 4. 2022 od 8.30 do 17.00. Pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou,
 • pokud máte zájem u nás studovat, je  nutné podat odvolání proti nepřijetí, formulář je připraven na podatelně školy,
 • jakmile budeme mít pro Vás místo, budeme Vás ihned telefonicky kontaktovat.