Přijímací zkoušky – vyhodnocení

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

  • dosažené body z obou testů, body za prospěch ze ZŠ, celkové bodové hodnocení a předběžné pořadí uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 19. 5. 2021. (zde),
  • číslo jednací(č. j.), pod kterým najdete své výsledky, jste obdrželi v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám (vlevo nahoře),
  • konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy dne 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách pod uvedeným číslem jednacím zde,
  • informace, jak postupovat dále, najdete zde,
  • informace pro přijaté uchazeče jsou zde.