Pro 1. ročník

Informace pro přijaté žáky

 Vstupní formality

 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků (pro 1. kolo do 2. 6. 2021)
 • uhrazení poplatku 1000 Kč (za učebnice pro výuku angličtiny, ISIC kartu, která slouží zároveň jako vstupní karta do školy a průkazka do školní jídelny) nejpozději do 16. 6. 2021, částku lze také zaslat na účet školy číslo 7439761/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo jednací, které bylo uvedeno v pozvánce k přijímacímu řízení)
 • k vystavení ISIC průkazu je nutné vyplnit žádost o vystavení průkazu, který je potřeba odevzdat současně se zápisovým lístkem; žádost je ke stažení zde
 • odevzdání informací o účasti na lyžařském výcviku (všechny obory) a výběru povinného semináře (obor stavebnictví a geodézie) do  16. 6. 2021 – ke stažení zde

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy

 • učebnice – žáci dostanou učebnice zapůjčeny; jazykové učebnice si žáci kupují navíc, za celé studium cca v hodnotě 1 000 Kč pro AJ, 1 000 Kč pro NJ, 350 Kč pro RJ (nepovinný předmět)
 • přezůvky – vzdušná domácí obuv (nikoli sportovní obuv)
 • visací zámek se závěsem do průměru 6 mm k šatní skřínce
 • kalkulátor se základními funkcemi, pro obor geodézie kalkulátor 10místný s více paměťmi (se zakoupením je vhodné počkat na doporučení vyučujících)
 • počítač – v prvním ročníku stačí starší počítač s 64bitovou verzí operačního systému a kancelářskými aplikacemi, ve vyšších ročnících doporučujeme počítač s min. 16 GB RAM, CPU i5 (vhodněji i7) a přídavnou grafickou kartou 4GB VRAM, SSD disk. Systémové požadavky si můžete najít na stránkách https://www.cegra.cz/produkty/software/archicad/syst-pozadavky/
 • tělesná výchova – sálová obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou), sportovní oblečení, pálka na stolní tenis, možnost půjčení lyží/snowboardu cca 100 Kč na den za celý set (týdenní lyžařský výcvik)
 • pro obor stavebnictví: rýsovací prkno A2 s příložníkem (studenti vyšších ročníků často nabízejí v září se slevou), pracovní oděv a pracovní obuv do předmětu praxe

Další náklady spojené s výukou

 • v prvním ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního lyžařského výcvikového kurzu – potřebují svou výzbroj i výstroj, sami si hradí pobyt a vleky
 • ve druhém ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního cykloturistického kurzu – potřebují jízdní kolo, sami si hradí pobyt
 • ve čtvrtém ročníku studenti jezdí na tří až čtyřdenní maturitní exkurzi do Prahy – tuto exkurzi si hradí sami
 • každý rok škola navštíví 2 až 3 filmová nebo divadelní představení – žáci si hradí snížené vstupné sami
 • škola pořádá exkurze do zahraničí, kterých se žáci mohou zúčastnit, cena je dána délkou pobytu

Stravování

Stravování je zajištěno na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy). Informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete na webových stránkách spsch.eu

Možnosti ubytování

Naše škola nedisponuje ubytovací kapacitou pro studenty. Studenti mohou využít ubytování v domovech mládeže v Ostravě (Domov mládeže a Školní jídelna – výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095; Domov mládeže Střední zahradnické školy Ostrava, Dolní 78, Ostrava-Zábřeh; Domov mládeže Střední školy prof. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba).

Informace k zahájení školního roku

1. školní den  středa 1. září 2021

Zahájení školního roku probíhá v 8.00 hodin v kmenových učebnách.

 • rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy,
 • žákům se představí vedení školy,
 • od 8.00 do 9.30 budou ve třídách třídní profesoři, kteří je seznámí s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.).

2. školní den čtvrtek 2. září 2021

 • od 8.00 do 9.30 budou ve třídách třídní profesoři, kteří vydají učebnice, provedou studenty celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi,
 • od 9:30 do 12.30 probíhá výuka dle řádného rozvrhu,
 • doporučujeme vzít tašku na učebnice, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm.

3. školní den pátek 3. září 2021

Od 3. dne probíhá výuka dle řádného rozvrhu v plném rozsahu.

Třídní schůzky pro rodiče nastupujících žáků

Termín

9. 9. 2021 v aule školy v 16. hodin

Program

 • představení vedení školy, třídních učitelů a předsedů předmětových komisí
 • informace o vyučovaných předmětech, informačním systému školy, lyžařském výcviku a pořádaných exkurzích
 • prostor pro dotazy

Informace z třídních schůzek najdete v následující prezentaci

 

 

Lyžařský výcvik

Termín

Únor 2022

Zahájení: ….. 2022 odjezd od školy v 7.30 hod, stravování začíná obědem

Ukončení: …… 2022 příjezd ke škole cca 15:00 hod., stravování končí obědem

Ubytování, cena

Bílá, internát SŠ FM – ubytování – internátní pokoje, strava – plná penze, https://www.skibila.cz/zima, telefon: 558 690 105, 558 690 038

Cena  3700 – ubytování 4 noci, 4x plná penze plus oběd (poslední den) , doprava tam i zpět, permanentka (5denní nebo bodová); doúčtováno bude dle skutečných nákladů po skončení kurzu

Záloha (závazná přihláška) 1.000,-Kč do 15.12.2020, potvrzení do omluvného listu o přijetí částky

Ubytování: internátní pokoje

Náplň kurzu

Lyžařský sjezdový a snowboardingový výcvik, zimní turistika

S sebou: věci osobní potřeby, věci osobní hygieny, lyžařskou výstroj a výzbroj, oblečení na internát, přezůvky, náhradní rukavice, čepici, předepsané léky (informovat dozor před zahájením kurzu), průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, společenské hry, turistickou obuv, přilbu!

Možnosti zapůjčení lyžařské výzbroje:

http://www.skotchka.cz/

http://www.madejasport.cz/

http://www.heliasport.cz/

http://www.4ski.cz/

http://www.sovaski.cz/

http://www.hope-sport.cz/

http://jobcentrum.sweb.cz/

http://www.skibila.cz/cs/zima/servis/

Bezpečnost, ochrana zdraví, kontakt

Mobil vedoucího kurzu Mgr. Radim Břežný: 732 735 278

Jedná se o školní akci, platí školní řád a další právní dokumenty! Nutno respektovat pravidla a režim dne, se kterým budou žáci s předstihem seznámeni!

Před odjezdem budou žáci poučeni o bezpečnosti pobytu na horách a chování na lyžařském kurzu.

Každý žák musí před odjezdem odevzdat vedoucímu kurzu Prohlášení zákonného zástupce (dokument ke stažení viz níže) s datem 7. 2. 2021

Prohlášení zákonného zastupce pro lyžařský výcvik