Pro 1. ročník

Informace k zahájení školního roku

1. školní den  středa 1. září 2021

Zahájení školního roku probíhá v 8.00 hodin v kmenových učebnách.

 • rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy,
 • žákům se představí vedení školy,
 • od 8.00 do 11.35 budou ve třídách třídní profesoři, kteří je seznámí s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.)., vydají učebnice, provedou studenty celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi apod.,
 • doporučujeme vzít tašku na učebnice, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm.

2. školní den čtvrtek 2. září 2021

Den s třídním učitelem

 • aktivita připravená třídním učitelem pro seznámení kolektivu,
 • bližší informace žáci získají 1. září

3. školní den pátek 3. září 2021

Od 3. dne probíhá výuka dle řádného rozvrhu v plném rozsahu.

Třídní schůzky pro rodiče nastupujících žáků

Termín

14. 9. 2021 v aule školy

 • v 15.30 třídy 1A, 1B, 1C
 • v 17.00 třídy 1L, 1G

Program

 • představení vedení školy, třídních učitelů a předsedů předmětových komisí
 • informace o vyučovaných předmětech, informačním systému školy, lyžařském výcviku a pořádaných exkurzích
 • prostor pro dotazy

Informace z třídních schůzek najdete v následující prezentaci

 

 

 

Lyžařský výcvik

Termín

21. – 25. 2. 2022 (Po – Pá)

Zahájení: 21. 2. 2022, odjezd od školy v 7.30 hod, stravování začíná obědem

Ukončení: 25. 2. 2022, příjezd ke škole cca 15:00 hod., stravování končí obědem

Ubytování, cena

Bílá, Vzdělávací a sportovní centrum– ubytování – internátní pokoje, strava – plná penze, https://www.vscbila.cz

Cena  4000Kč – ubytování 4 noci, 4x plná penze plus oběd (poslední den) , doprava tam i zpět, permanentka (5denní nebo bodová); doúčtováno bude dle skutečných nákladů po skončení kurzu

Záloha (závazná přihláška) 1.000Kč do 15.10.2021, potvrzení do omluvného listu o přijetí částky, nebo zaslání na účet 7439761/0100, variabilní symbol je rodné číslo bez čísel za lomítkem, do poznámek napsat jméno dítěte a třídu

Náplň kurzu

Lyžařský a snowboardingový výcvik (zimní turistika)

S sebou: věci osobní potřeby, věci osobní hygieny, lyžařskou výstroj a výzbroj, oblečení na internát, přezůvky, náhradní rukavice, čepici, předepsané léky (informovat dozor před zahájením kurzu), průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, společenské hry, turistickou obuv, přilbu!

Žákům budou včas sděleny všechny potřebné informace.

Možnosti zapůjčení lyžařské výzbroje:

http://www.skotchka.cz/

http://www.madejasport.cz/

http://www.heliasport.cz/

http://www.sovaski.cz/

http://www.hopesport.cz/

http://jobcentrum.sweb.cz/

https://www.skibila.cz/zima/ski-servis-a-pujcovna/

Bezpečnost, ochrana zdraví, kontakt

Mobil vedoucího kurzu Mgr. Radim Břežný: 732 735 278

Jedná se o školní akci, platí školní řád a další právní předpisy! Nutno respektovat pravidla a režim dne, se kterým budou žáci s předstihem seznámeni!

Před odjezdem budou žáci poučeni o bezpečnosti pobytu na horách a chování na lyžařském kurzu.

Každý žák musí v den odjezdu odevzdat vedoucímu kurzu Prohlášení zákonného zástupce (dokument ke stažení viz níže) s datem 21. 2. 2022

Prohlášení zákonného zastupce pro lyžařský výcvik

Informace pro přijaté žáky

Data budou aktualizována v dubnu 2022

 Vstupní formality

 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků (pro 1. kolo do  2022)
 • uhrazení poplatku 1000 Kč (za učebnice pro výuku angličtiny, ISIC kartu, která slouží zároveň jako vstupní karta do školy a průkazka do školní jídelny) nejpozději do  2022, částku lze také zaslat na účet školy číslo 7439761/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo jednací, které bylo uvedeno v pozvánce k přijímacímu řízení)
 • k vystavení ISIC průkazu je nutné vyplnit žádost o vystavení průkazu, který je potřeba odevzdat současně se zápisovým lístkem; žádost je ke stažení zde
 • odevzdání informací o účasti na lyžařském výcviku (všechny obory) a výběru povinného semináře (obor stavebnictví a geodézie) do  16. 6. 2021 – ke stažení zde

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy

 • učebnice – žáci dostanou učebnice zapůjčeny; jazykové učebnice si žáci kupují navíc, za celé studium cca v hodnotě 1 000 Kč pro AJ, 1 000 Kč pro NJ, 350 Kč pro RJ (nepovinný předmět)
 • přezůvky – vzdušná domácí obuv (nikoli sportovní obuv)
 • visací zámek se závěsem do průměru 6 mm k šatní skřínce
 • kalkulátor se základními funkcemi, pro obor geodézie kalkulátor 10místný s více paměťmi (se zakoupením je vhodné počkat na doporučení vyučujících)
 • počítač – v prvním ročníku stačí starší počítač s 64bitovou verzí operačního systému a kancelářskými aplikacemi, ve vyšších ročnících doporučujeme počítač s min. 16 GB RAM, CPU i5 (vhodněji i7) a přídavnou grafickou kartou 4GB VRAM, SSD disk. Systémové požadavky si můžete najít na stránkách https://www.cegra.cz/produkty/software/archicad/syst-pozadavky/
 • tělesná výchova – sálová obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou), sportovní oblečení, pálka na stolní tenis, možnost půjčení lyží/snowboardu cca 100 Kč na den za celý set (týdenní lyžařský výcvik)
 • pro obor stavebnictví: rýsovací prkno A2 s příložníkem (studenti vyšších ročníků často nabízejí v září se slevou), pracovní oděv a pracovní obuv do předmětu praxe

Další náklady spojené s výukou

 • v prvním ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního lyžařského výcvikového kurzu – potřebují svou výzbroj i výstroj, sami si hradí pobyt a vleky
 • ve druhém ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního cykloturistického kurzu – potřebují jízdní kolo, sami si hradí pobyt
 • ve čtvrtém ročníku studenti jezdí na tří až čtyřdenní maturitní exkurzi do Prahy – tuto exkurzi si hradí sami
 • každý rok škola navštíví 2 až 3 filmová nebo divadelní představení – žáci si hradí snížené vstupné sami
 • škola pořádá exkurze do zahraničí, kterých se žáci mohou zúčastnit, cena je dána délkou pobytu

Stravování

Stravování je zajištěno na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy). Informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete na webových stránkách spsch.eu

Možnosti ubytování

Naše škola nedisponuje ubytovací kapacitou pro studenty. Studenti mohou využít ubytování v domovech mládeže v Ostravě (Domov mládeže a Školní jídelna – výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095; Domov mládeže Střední zahradnické školy Ostrava, Dolní 78, Ostrava-Zábřeh; Domov mládeže Střední školy prof. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba).