Základní informace

SPŠS Ostrava seznamovací den 1. ročníků

Zahájení šk. roku

Třídní schůzky

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Lyžařský výcvik

Třídní schůzky pro rodiče nastupujících žáků

Termín

čtvrtek 14. 9. 2023 v aule školy

  • v 15.30 třídy 1A, 1B, 1C
  • v 17.00 třídy 1L, 1G

Program

  • představení vedení školy, třídních učitelů a předsedů předmětových komisí
  • informace o vyučovaných předmětech, informačním systému školy, lyžařském výcviku a pořádaných exkurzích
  • prostor pro dotazy

Informace z třídních schůzek najdete v následující prezentaci