Vyhlašujeme na druhé čtvrtletí tohoto školního roku dvě soutěže týkající se Ostravy a Ostravsko-Karvinska.

Soutěž č. 1: Poznávání starých míst a objektů v Ostravě: Zadání zde

Soutěž č. 2: Překlad některých slov, slovních spojení a případně vět v místním dialektu nazývaném „po našimu“: Zadání zde