Interní evidence změn

Interní evidence změn v rozvržení vzdělávacího obsahu je sestavena v návaznosti na pokyn MŠMT.

Důvodem těchto úprav jsou změny v rozvržení vzdělávacího obsahu, které vyplynuly z distanční výuky ve školním roce 2019/2020. Změny jsou navrženy tak, aby byly splněny cíle vzdělávání dané ve školních vzdělávacích programech.

Provedené změny jsou obsaženy v přiloženém dokumentu.