V úterý 17. 1. oslavila třída 1. L vítězství v celostátní soutěži v rámci programu „Recyklohraní“. Úkolem třídních kolektivů bylo vytvořit „VZKAZ V LAHVI“, poselství pro příští generace o využívání, třídění a recyklaci PET lahví v podobě KOMIKSU. Do soutěže se zapojilo téměř 500 středních, základních a mateřských škol z celé ČR, z kterých odborná porota vyhodnotila práci našich žáků jako NEJLEPŠÍ mezi středními školami. Slavnost s vyhodnocením výsledků a předáním diplomů se konala v Praze v Národním zemědělském muzeu.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Ivana Myšková

Vzkaz v lahvi SPŠS Ostrava Vzkaz v lahvi SPŠS Ostrava Vzkaz v lahvi SPŠS Ostrava Vzkaz v lahvi SPŠS Ostrava Vzkaz v lahvi SPŠS Ostrava