Základní informace

SPŠS Ostrava seznamovací den 1. ročníků

Zahájení šk. roku

Třídní schůzky

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Lyžařský výcvik

Informace pro přijaté žáky

Vstupní formality

 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků (pro 1. kolo do 16. 5. 2023)
 • uhrazení poplatku 1300 Kč (za učebnice pro výuku angličtiny, ISIC kartu, která slouží zároveň jako vstupní karta do školy a průkazka do školní jídelny) nejpozději do 31. 5. 2023, částku lze také zaslat na účet školy číslo 7439761/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo jednací, které bylo uvedeno v pozvánce k přijímacímu řízení)
 • k vystavení ISIC průkazu je nutné vyplnit žádost o vystavení průkazu, který je potřeba odevzdat současně se zápisovým lístkem; žádost je ke stažení zde
 • odevzdání výběru povinného semináře (obor stavebnictví a geodézie) do  31. 5. 2023 – ke stažení zde

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy

 • učebnice – žáci dostanou učebnice zapůjčeny; jazykové učebnice si žáci kupují navíc, za celé studium cca v hodnotě 1 800 Kč pro AJ, 1 800 Kč pro NJ, 1000 Kč pro RJ (nepovinný předmět)
 • přezůvky – vzdušná domácí obuv (nikoli sportovní obuv)
 • visací zámek se závěsem do průměru 6 mm k šatní skřínce
 • kalkulátor se základními funkcemi, pro obor geodézie kalkulátor 10místný s více paměťmi (se zakoupením je vhodné počkat na doporučení vyučujících)
 • počítač – v prvním ročníku stačí starší počítač s 64bitovou verzí operačního systému a kancelářskými aplikacemi, ve vyšších ročnících doporučujeme počítač s min. 16 GB RAM, CPU i5 (vhodněji i7) a přídavnou grafickou kartou 4GB VRAM, SSD disk. Systémové požadavky si můžete najít na stránkách https://www.cegra.cz/produkty/software/archicad/syst-pozadavky/
 • tělesná výchova – sálová obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou), sportovní oblečení, pálka na stolní tenis, možnost půjčení lyží/snowboardu cca 100 Kč na den za celý set (týdenní lyžařský výcvik)
 • pro obor stavebnictví: rýsovací prkno A2 s příložníkem (studenti vyšších ročníků často nabízejí v září se slevou), pracovní oděv a pracovní obuv do předmětu praxe

Další náklady spojené s výukou

 • v prvním ročníku se žáci mohou zúčastnit týdenního lyžařského výcvikového kurzu – potřebují svou výzbroj i výstroj, sami si hradí pobyt a vleky
 • ve druhém ročníku se žáci mohou zúčastnit týdenního cykloturistického kurzu – potřebují jízdní kolo, sami si hradí pobyt
 • ve čtvrtém ročníku žáci jezdí na tří až čtyřdenní maturitní exkurzi do Prahy – tuto exkurzi si hradí sami
 • každý rok škola navštíví 2 až 3 filmová nebo divadelní představení – žáci si hradí snížené vstupné sami
 • škola pořádá exkurze do zahraničí, kterých se žáci mohou zúčastnit, cena je dána délkou pobytu

Stravování

 • stravování je zajištěno na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy)
 • informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete na webových stránkách spsch.eu

Možnosti ubytování