Základní informace

SPŠS Ostrava seznamovací den 1. ročníků

Zahájení šk. roku

Třídní schůzky

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Lyžařský výcvik

Informace k zahájení školního roku

1. školní den  pondělí 2. září 2024

Zahájení školního roku probíhá v 8.00 hodin v kmenových učebnách

  • rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy,
  • žákům se představí vedení školy,
  • od 8.00 do 12.00 budou ve třídách třídní učitelé, kteří je seznámí s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.), vydají učebnice, provedou žáky celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi apod.,
  • doporučujeme vzít tašku na učebnice, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm.

2. školní den úterý 3. září 2024

Den s třídním učitelem

  • aktivita připravená třídním učitelem pro seznámení kolektivu,
  • bližší informace budou zaslány na mail zákonného zástupce koncem srpna a žáci je získají 2. září

3. školní den středa 4. září 2024

Od 3. dne probíhá výuka dle řádného rozvrhu v plném rozsahu.