1. školní den pondělí 2. září 2019

Zahájení školního roku probíhá v 8.00 hodin v kmenových učebnách.
1. ročník
• rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy
• od 8.00 do 12.00 budou ve třídách třídní profesoři, kteří vydají učebnice, provedou studenty celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi. Dále je seznámí s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.).
• doporučujeme vzít tašku na učebnice, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm

2. – 4. ročník
• přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale
• od 8.00 do 9.35 proběhnou třídnické hodiny. Třídní učitelé seznámí žáky s rozvrhem a vyřídí nejdůležitější záležitosti (školní řád, bezpečnost).

2. školní den úterý 3. září 2019

1. ročník
• slavnostní zahájení školního roku v 9.00 hod. v budově Divadla loutek, sraz je v 8.45 hod před divadlem
• žáky přivítá ředitel školy Ing. Norbert Hanzlík a pak žáci shlédnou divadelní představení Stříhali dohola Josefa Kainara
2. – 4. ročník
• výuka dle řádného rozvrhu hodin od 8.00 do 12.30

3. školní den středa 4. září 2019

• výuka dle řádného rozvrhu v plném rozsahu

Třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků

12. září 2019 v aule školy, 16 hodin

Další informace v Pro studenty – Pro 1. ročník.