Včera sice pršelo, ale město Učitele národů bylo k 1. L nakonec milosrdné. Skoro přestalo pršet právě na komentovanou procházku, která vedla přes barokní kostel Nejsvětější trojice, kolem kaple sv. Rocha a Šebestiána, ke kostelu sv. Josefa a do kapucínské krypty. Na tu se prý přišlo tak, že fulnecké děti chodily po městě s kostmi, až rodiče zbystřili a začali se zajímat, kde je berou… 🙂
 
V muzeu jsme se zase dozvěděli něco o Komenském a rozluštili jsme několik indicií, které vedly k vyřešení skutečného případu vraždy v době třenic mezi katolíky a protestanty. Někteří odvážlivci si pak ještě vyběhli k žákovskému paloučku, kde se Komenský učil s dětmi v souladu s přírodou. Na fotkách uvidíte, jaký vliv to na zúčastněné jedince mělo… 😎
Fulnek_Komenský