V polovině měsíce září navštívili vyznamenaní studenti výstavu, která prezentuje výstavbu Nového kampusu Ostravské univerzity na Černé louce. Na tuto výstavu jsme byli pozváni absolventem naší školy Ing. arch. Michalem Kubou. Výstava byla doplněna působivým odborným výkladem Ing. arch. Romana Kuby, který se podílel na vyprojektování tohoto návrhu.

Na výstavě jsme zhlédli krátký film o vzniku kampusu. Součástí výstavy byly také nádherné modely multifunkčního areálu, který má sloužit nejen studentům, ale také široké veřejnosti. Jde o dvě budovy, z nichž jedna vytváří zázemí pro sport a výzkum a druhá představuje spojení umění a designu. Ten, kdo se chtěl „projít uvnitř budov“, mohl vyžít virtuální prohlídku pomocí 3D brýlí.

Projekt výstavby těchto univerzitních budov je hrazen ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který v roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jež do něj investovalo 720 milionů korun. Město Ostrava přispěje více jak 156 miliony, Moravskoslezský kraj věnuje 14 milionů korun a Ostravská univerzita 4 miliony korun.

Výstavu jsme si užili, moc děkujeme za příležitost být u toho a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Silvie Kempová

SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka SPŠS výstava Campus Černá louka