Dne 8. 9. 2015 navštívili studenti 2., 3. a 4. ročníku technického lycea planetárium v Ostravě.

Nejprve jsme si prohlédli expozici Experimentária, které patří k nejatraktivnějším novinkám planetária. Tvoří jej interaktivní exponáty, které jsou určeny k poznávání přírodních zákonů a dějů. Najdeme je téměř po celé budově, včetně dříve nepřístupných místností. Expozice má 5 částí: Ke hvězdám, Do hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou dráhu a K planetám. Formou hravých experimentů jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí.

V další části programu nás čekala přednáška odborného pracovníka planetária RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. Přednáška probíhala v sále, který je vybaven nejmodernějším hybridním planetáriem a projekční kopulí o průměru 13,2 metrů pro dokonalé zobrazení vesmíru. V tomto „astronomickém kině“ jsme obdivovali věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty. Umělá obloha se umí otáčet všemi možnými směry, takže není problém vidět západy a východy nebeských těles v krátkém čase, podívat se, jaká souhvězdí vidí třeba obyvatelé Austrálie, nebo obdivovat hvězdnou mytologii. Viděli jsme dokonalé zobrazení hvězdné oblohy, planet a ostatních objektů při pohledu ze Země, ale také prolétli celým známým viditelným vesmírem včetně detailního zobrazení nespočetného množství vesmírných objektů, jako jsou planety, komety, galaxie, mlhoviny a hvězdokupy.

To ale není zdaleka všechno. Ve sférickém kině jsme na závěr programu zhlédli film Spanilá jízda sluneční soustavou. V tomto vesmírném výletu jsme navštívili Slunce, planety a jejich měsíce. Neohrožovalo nás přitom ani vakuum, ani sluneční erupce, asteroidy, průlety prstenci nebo kosmické záření. Poučné, ale příjemně strávené dopoledne nás obohatilo o nové poznatky a zážitky a věříme, že to nebylo naposled.

Mgr. Maryla Kopečná

15Planetartium09 15Planetartium08 15Planetartium07 15Planetartium06 15Planetartium05 15Planetartium04 15Planetartium03 15Planetartium01