V době od 12. 10. 2015 – 22. 10. 2015 měli žáci naší školy možnost prohlédnout si výstavu „Rok po roce“, instalovanou v aule.

Putovní výstava „Rok po roce“ zachycuje na poměrně malé ploše dvanácti panelů zlomové události poválečné historie a přináší výběr významných fenoménů československých dějin v kontextu dějin světových. Inspirací pro tvůrce výstavy, učitele a studenty Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, byl rozhlasový pořad, který pod názvem „Rok po roce“ připravovali pro Český rozhlas publicistka Petruška Šustrová a historik Petr Koura.

Původní scénáře přepracovala Petruška Šustrová do textové podoby. Vzniklo tak devět shrnujících textů, které vždy mapují pětileté období a jsou založeny na hojných citacích z dobových pramenů i prací renomovaných historiků. Autoři výstavy využili tyto hutné, shrnující a čtivé texty jako inspirační zdroj a podklad pro vytvoření jednotlivých výstavních panelů. Společně se studenty promysleli jejich konkrétní strukturu a obsah. Základem jsou krátké texty vystihující podstatné události a fenomény daného období, které jsou doplněny obrazovými prameny – fotografiemi, karikaturami nebo články a titulky z dobového tisku.

Mgr. Jana Žůrková

15_Rok po roce 02  15_Rok po roce 04 15_Rok po roce 05 15_Rok po roce 06