Informace pro uchazeče

Gratulujeme všem přijatým k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na naší školu.

Jsme si jisti, že pokud uchazeč dokázal uspět u nelehkých přijímacích zkoušek, dokáže s úspěchem zvládnout studium na naší škole a případně dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 

Co dál – informace pro uchazeče

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole:

 • Jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech.
 • Rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek do 5 dnů od vyhlášení výsledků na podatelně školy od 7.15 do 14.30 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu.
 • Zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, tj. do 30. 6. 2020.
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati.
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde).

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole:

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů.
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili mailem na adresu kleckova@stav-ova.cz nebo telefonicky na číslo 597 317 637. Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme.

Splnili jste kritéria (máte minimálně 35 bodů), ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru:

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky, ne všichni přijatí k nám nastoupí, proto máte velkou šanci se k nám dostat.
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 17. 6. 2020 od 7.15 do 17.00. Pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou.
 • Máte -li zájem o studium na naší škole, prosím, obraťte se na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné kroky. Doporučujeme zajít osobně k zástupkyni ředitele PaedDr. Klečkové nebo řediteli školy Ing. Hanzlíkovi.

Nesplnili jste kritéria (nemáte minimálně 35 bodů):

 • Bohužel Vás nemůžeme přijmout ani na odvolání.
 • Splňujete-li podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (10 bodů za prospěch ze základní školy), podejte přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení.
 • Informace o volných místech a termínu druhého kola budou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Pokud nesplňujete podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (minimálně 10 bodů za prospěch ze základní školy, kritéria najdete zde), podejte si přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení na jinou školu, na které podmínky přijetí splníte.

Ing. Norbert Hanzlík, ředitel školy

 

Výsledky 4. kola (8. 7. 2020)

Zveřejněno: 8. 7. 2020

  Č. j. Přijat Obor Umístění Body 
  ------------------------------------
  1022/20 ANO  L08  1    56.40