Konečné výsledky jsou zveřejněny (viz níže)

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

  • dosažené body z obou testů, body za prospěch ze ZŠ, celkové bodové hodnocení a předběžné pořadí uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 15. 6. 2020. (zde),
  • číslo jednací (č. j.), pod kterým najdete své výsledky, je v zaslaných dokumentech k přijímacím zkouškám vlevo nahoře,
  • konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu je zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy dne 16. 6. 2020 pod uvedeným číslem jednacím zde,
  • informace, jak postupovat dále, najdete zde,
  • informace pro přijaté uchazeče jsou zde.

Dokumenty

  • Pozvánka ke zkoušce pro žáky, kteří mají naši školu na prvním místě (rozesláno poštou 20. 5. 2020)
  • Informace o přijímačkách pro žáky, kteří mají naši školu na druhém místě (rozesláno poštou 20. 5. 2020)